Laeb...

SISEKORRAEESKIRI

Spordiklubi Võimla

Juriidiline isik: Elustreening Eesti MTÜ
Registreerimis nr: 80203496
Arvelduskonto nr: EE022200221025981174
E-maili aadress: info@voimla.ee
Koduleht: www.voimla.ee

 

1. TREENINGUD

 

1.1 Treeningutel on kindel algusaeg, mis on kinnitatud ajakavas – palun kohale tulla veidi varem, et treenijad jõuaksid ennast ja oma treeningvahendid valmis seada. Treening algab soojendusega, mis valmistab treenija treeninguks ette – hilinemise korral võib soojendus jääda puudulikuks ja seab ohtu treenija tervise.

 

1.2 Enne treeningu algust tuleb end treeneri juures registreerida, selleks tuleb esitada personaalne numbri- või QR-kood. Õpi oma numbrikood pähe või kanna QR-koodi alati kaasas.

 

1.3 Treeningutel peab juhinduma treeneri korraldustest.

 

1.4 Kõigist treeningute jooksul ilmnenud probleemidest tuleb viivitamatult teavitada treenerit.

 

1.5 Esmaabivahendeid saab treenerilt või administraatorilt. Õnnetusjuhtumi korral tuleb helistada numbril 112.

 

1.6 Treeneritel on õigus isikuid, kes rikuvad sisekorraeeskirju, treeningtingimusi või muul moel ohustavad või kahjustavad treenijate tervist või heaolu, mitte treeningule lubada.

 

2. VARUSTUS

 

2.1 Treeningul vajaminev varustus tuleb treeningule kaasa võtta. Vajamineva varustuse nimekiri on välja toodud spordiklubi kodulehel.

 

2.2 Kõikidel kontakttreeningutel on kohustuslik kasutada hambakaitsmeid.

 

2.3 Vajaliku varustuse puudumisel tuleb sellest enne treeningu algust teavitada treenerit. Võimalusel antakse liikmele kasutamiseks klubi varustus (v.a hambakaitsmed, kubemekaitse). Treeningute ajal kasutatavasse treeningvarustusse tuleb suhtuda heaperemehelikult, seda mitte lõhkuda ega määrida ja treeningu lõppedes tagastada treenerile või asetada tagasi oma kohale vastavalt treeneri juhistele.

 

3. RIIETUS

 

3.1 Treeningsaalis ja riietusruumides on keelatud viibida välisjalanõudes. Välisjalanõud tuleb jätta saali- või riietusruumi ukse taha.

 

3.2 Treeningmatil võib olla paljajalu, sokkides või maadlussaabastes (v.a. A. Le Coq Sport spordimajas, kus ei tohi kanda maadlussaapaid). Riietusruumi ja treeningmati vahel liikudes tuleb kanda plätusid.

 

3.3 Treeningriided peavad olema terved, puhtad ja kontakttreeninguks kohased. Treeningriietel ei tohi küljes olla kõvasid detaile, lukke, trukke, nööpe vms.

 

4. HÜGIEEN

 

4.1 Võitlussport on kontakttreening, mistõttu isikliku hügieeni eest hoolitsemine on eriti tähtis!

 

4.2 Treeningutel osaleja peab olema puhas. Vajadusel tuleb käia enne treeningut pesemas. Peale treeningut tuleb end alati esimesel võimalusel pesta.

 

4.3 Küüned peavad olema lühikesed, vajadusel viilitud. Pikad juuksed peavad olema patsis.

 

4.4 Treeningriideid (sh kimonot ja selle vööd) peab pesema peale igat treeningkorda.

 

4.5 Treeningutel osaleja peab olema terve. Nakkusohtlikuna treeningutel osaleda ei tohi.

 

5. ÜLDINE

 

5.1 Spordiklubis Võimla treenimine peab toetama igakülgselt treenija vaimset, kehalist ja sotsiaalset heaolu ning tervist.

 

5.2 Spordiklubis treenijad on igal ajal viisakad, sallivad, tähelepanelikud enda ja teiste suhtes, esindavad Spordiklubi väärtusi ja tõekspidamisi, peavad lugu tervislikest eluviisidest, edendavad võitlussporti ja teevad kõik, et hoida Spordiklubi head nime ja mainet.

 

5.3 Spordiklubis viibides ei tohi oma käitumise ja tegevusega kahjustada treenerite ega teiste treenijate heaolu.

 

5.4 Treeningutel osaledes ja riietusruumide kasutamisel tuleb hoida puhtust.

 

5.5 Treeningute ajal on suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarvitamine keelatud. Treeningutel ei tohi osaleda mistahes joobeseisundis.

 

5.6 Riideid on võimalik hoida riietusruumis, väärtuslikud esemed on soovitav kotiga saali kaasa võtta.

 

5.7 Klubi ei vastuta liikmete isiklike esemete eest.

 

5.8 Klubi ja kolmandate isikute varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult.

Võimla BJJ MMA Tartu Estonia

Spordiklubi Võimla on Eesti esimene ning Tartu suurim BJJ ja MMA klubi. Treeningud algajatele, edasijõudnutele ja võistlussportlastele.

 

Kohtumiseni matil!

  Spordiklubi Võimla
    Tartu, Eesti
  info@voimla.ee